ÎMPĂRĂȚIA ÎNTR-O SĂMÂNȚĂ

„Adevărul prezent” în care am înțepenit

Trimite mai departe...

Dacă ai călcat vreodată pragul unei biserici adventiste sau ți-au căzut sub ochi scrieri/site-uri azș, ai întâlnit cu siguranță expresia „adevărul prezent”. Până târziu, asocierea mi-a sunat aiurea. Un adevăr e adevărat mereu. Cum adică prezent? Păi, ce, adevărul are termen de expirare?

Cititorii traducerii Cornilescu nu vor găsi expresia „adevărul prezent” în paginile Scripturii. Ia întreabă-i pe cei ce predică cu surle și trâmbițe adevăru’ prezent unde stă scris! Probabil au auzit la americani sau din publicațiile lor sintagma the present truth. Apare în versiunea clasică KJV, dar și în NKJV și în altele. Preluată de la pionierii adventiști, ea a devenit mottoul fiecărei generații până azi.

„De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care-l aveți.” (present truth, KJV, 2 Petru 1:12)

Adevărul prezent e tot ce a fost descoperit până acum

Apostolul Petru nu vine cu ceva nou, ci reamintește despre valori din trecut, cunoscute, înrădăcinate în mintea credincioșilor, și le numește „adevăr prezent” / „adevărul pe care-l aveți”. Adevărul este consolidat și dovedit în timp. Iar acum (sau oricând ar fi acel prezent), mănunchiul de adevăruri devine ca o lumină mai mare, ca o rază mai concentrată.

Abia de la George Knight (vezi primul capitol al cărții În căutarea identității) am înțeles că adevărul prezent, chiar pentru pionierii adventiști, avea o natură dinamică, progresivă. Nu de compromis e vorba, nu de diluare, ci de o (re)descoperire a unor adevăruri prăfuite, o focalizare pe un anume aspect al adevărului, extraordinar de relevant la vremea respectivă. Găsești ideea și în capitolul 16 din cartea Tragedia veacurilor („Părinții peregrini”). John Robinson (în Harvard Theological Review), pastorul peregrinilor, îi îndemna să fie deschiși la noi lucruri pe care Dumnezeu avea să li le descopere.

Adevărul prezent implică o datorie, o poziție și un test

În 1849, James White scria în prima ediție a revistei The Present Truth: „În timpul lui Petru exista adevărul prezent, sau adevăr aplicabil la acel moment al prezentului. Biserica a avut întotdeauna un adevăr prezent. Adevărul prezent acum este acela care ne arată datoria prezentă și poziția corectă pe care să o avem…” Ellen White avea să accentueze în Mărturii, volumul 2: „Adevărul prezent […] este o punere la probă pentru această generație.”

Ca datorie, poziție de luat și test, nu există adevăruri mai prezente în zilele noastre decât cele din Apocalipsa 14:6-12: (prima solie îngerească) temere de Dumnezeu, venirea judecății Lui, închinare adusă Creatorului; (a doua solie) căderea Babilonului (a sistemelor lumii); (a treia solie) refuzul de a primi semnul fiarei, răbdarea sfinților, păzirea poruncilor lui Dumnezeu și credința lor vie în Isus Hristos.

Adevărul prezent trebuie prezentat cu metode noi

Cu aproape trei decenii în urmă (1993), Jon Paulien publica Present truth in the real world (Adevărul prezent în lumea reală). Cu schepsis, coperta cărții avea sigla cu cei trei îngeri și un automobil Lexus. După 15 ani rescria cartea, sub titlul Everlasting gospel, ever-changing world – publicată în România cu titlul Evanghelia veșnică pentru o lume veșnic în schimbare.

Explică Paulien că, pentru generațiile de azi, adevărul e ceva ce parcă ne scapă printre degete. Nu dă bine la colegi să spui că tu ai Adevărul (cu majusculă) și nimeni nu te crede dacă spui că ai tot adevărul. Mai degrabă e acceptabil să spui că există mai multe adevăruri, diferite adevăruri sau că ceva e adevăr pentru mine.

Creștinul, argumentează autorul, va avea, evident, o altă poziție. Noi credem că există un Adevăr. Isus a spus: „Eu sunt adevărul” (Ioan 14:6) sau, vorbind despre Dumnezeu, „Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17; vezi textul în mottoul de pe frontispiciul primei publicații adventiste din România, Adevărulu Present, 1884).

Conclude Paulien: timpurile se schimbă, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic. Evanghelia nu se schimbă, dar metodele noastre de a o prezenta ar trebui să se schimbe!

Adevărul rămâne veșnic la timpul prezent.

Adevărul prezent este adevărul pe care-l ai, este tot adevărul descoperit până acum. Te amăgești dacă adevărul acesta nu implică un test, o datorie, o poziție de luat. Ai adevărul. Nu uita să-l prezinți ca nou! Din nou.


Trimite mai departe...
Articol semnat de
Christian Sălcianu

Cristi este un scorpion convertit, pasionat de Biblie. ESTJ, a făcut militărie în liceu, dar și-a luat gradele în teologie și litere. Pastor în Dublin, se califică în servant leadership la locul de muncă. Scrie, aleargă. O iubește pe Claudia. Și pe Iris.

Vezi toate articolele
Ce părere ai?

Articol semnat de Christian Sălcianu