ÎMPĂRĂȚIA ÎNTR-O SĂMÂNȚĂ

Are diavolul coarne, coadă și copite?

Trimite mai departe...

Într-un dialog cu un prieten am afirmat că, atunci când L-a ispitit pe Hristos, „Satana a venit la El ca un înger de lumină”. Ferm, prietenul m-a contrat: „De unde știi asta?” M-a trecut un fior gândind că unii încă mai cred că Împielițatul are coarne, coadă și copite. Aș putea oare arăta că e mult mai subtil?

E adevărat că Biblia nu spune în ce formă a venit Satana la Domnul Isus în pustia ispitirii. Dar îți prezint câteva indicii care mă ajută să-mi mențin afirmația. Să contrazic, cât se poate, imaginile în care lângă un Isus alb se insinuează o făptură hidoasă, o corcitură între zugrăveli de Evul Mediu și vampiri de Hollywood.

Evangheliile menționează că Isus a fost asaltat de Diavolul, iar una dintre ele afirmă că „Ispititorul s-a apropiat de El” (Matei 4:3). Întreb așa, între noi: dacă tu ai fi Satana și ai vrea să ispitești pe cineva, te-ai arăta ca un liliac, ca un țap cu copite, furcă și coarne? Sau dimpotrivă, ai fi cât mai atrăgător? (Am bănuiala că Eva a fost uimită de șarpele vorbitor.)

În două dintre evanghelii ni se spune că Isus a fost slujit de îngeri în pustie. Zic să arăt că era cadru specific. Din Marcu 1:13 aflăm că Isus „a stat [în pustie] patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice şi-I slujeau îngerii”. Dar Matei 4:11 indică exact și etapele, slujirea îngerilor a fost după încetarea ispitelor: „Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri, şi au început să-I slujească.” Acest „deodată” dă impresia că exista o mare încordare în aer, iar îngerii erau gata să intervină dacă Satana ar fi întrecut vreo limită (vezi Iov 1-2). (Nu uităm: îngerii sunt duhuri slujitoare, Evrei 1:14).

O imagine asemănătoare este în episodul din Grădina Ghetsimani, când tensiunea pentru soarta neamului omenesc era enormă (Luca 22:42), Biblia spune că a venit cineva care să-L ajute pe Isus: „Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească” (v. 43). În două ocazii de maximă tensiune – ispitirea din pustie și lupta din grădină – îngerii sunt gata să ajute. Oare să nu fi știut Satana asta? El însuși fusese un heruvim ocrotitor (Ezechiel 28:14).

Scenariul propus de Satana este acela de a veni „în ajutorul” Domnului, vestindu-i încheierea postului de 40 de zile: „fă pâine [de mâncat]”. Biblia chiar spune despre Domnul că „după ce au trecut acele zile, a flămânzit” (Luca 4:2). Nu o dată Satana i-a ispitit pe oameni să acționeze înainte de vreme, pierzând răbdarea (ex. evreii la Sinai, cu vițelul de aur). O face și acum, dându-se drept life coach ce nu-ți poate dori decât binele: „ia și mănâncă”.

Cea de-a doua ispită (în ordinea din Matei 4:5), are de-a face tot cu îngeri. Satana Îl ia pe Domnul Isus pe sus (pe brațe, nu pe aripi), din pustie până la templul din Ierusalim. Deja e o minune. Apoi Îi citește Scriptura, interesant lucru – un text despre îngeri: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini” (Matei 4:6). Totul este gândit ca Isus să Se lase în gol la promisiunea Îngerului ce-L poartă ocrotitor.

În cea de-a treia ispită, ducându-L pe un munte foarte înalt (altă minune), Satana îi arată „toate împărățiile lumii și strălucirea lor” (Matei 4:8), și o face „într-o clipă” (Luca 4:5). Din nou puteri supranaturale. Și ce imagine este proiectată? Una copleșitor de pozitivă, de unde lipsesc nenorocirea, suferința, întunericul, închisorile, gropile comune… În scena strălucitoare un personaj liliachiu ar fi stricat totul.

La final Isus îl demască irecuperabil: „Pleacă, Satano!”

Minunile viitorului, cum sunt descrise în Apocalipsa 13, vor fi foarte puternice, „până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși” (Matei 24:24). Ispititorul va fi greu de identificat fără Scriptura care spune că „nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină” (2 Corinteni 11:14).

Luciferic, nu?

P.S. Aviz politicianului, expertului, coach-ului, clericului care se dă mesianic prin soluțiile oferite.

Abonează-te la Mushtar


Trimite mai departe...
Articol semnat de
Christian Sălcianu

Cristi este un scorpion convertit, pasionat de Biblie. ESTJ, a făcut militărie în liceu, dar și-a luat gradele în teologie și litere. Pastor în Dublin, se califică în servant leadership la locul de muncă. Scrie, aleargă. O iubește pe Claudia. Și pe Iris.

Vezi toate articolele
Ce părere ai?

Articol semnat de Christian Sălcianu