ÎMPĂRĂȚIA ÎNTR-O SĂMÂNȚĂ

Moarte cu declic întârziat

Trimite mai departe...

Sigur pe el, Lucifer se vedea biruitor lângă catafalc. Alături de trupul țeapăn al lui Adam, era întinsă Eva, la fel de frumoasă și de rece. Speech-ul cioclului era pregătit: „Iată, prealuminos Univers, adevărata față a lui Dumnezeu: poruncitor, aspru, cu vederi înguste. S-a dorit dreptate…”

„HARȘT!…” Atât dorea să audă Lucifer, ca prin vis, când Eva avea să muște.

Dumnezeu îi spusese omului, ca primă poruncă: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinţei binelui și răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit” (Geneza 2:16-17). Lucifer știa deci un lucru – „negreșit”: dacă Adam și Eva, sau măcar unul dintre ei, mănâncă, atunci Kaput! În ziua aceea, nu ca el, peste veacuri.

Necuratul a pregătit totul: cadrul, replicile, șarpele iscusit ca mediu spiritist. Știm dialogul din Geneza 3:1-5. Au mâncat. Au păcătuit. De-acum îi aștepta moartea. La final de zi, seara, urma întâlnirea dintre om și Dumnezeu. Nu la închinare, ci la judecată!

Și judecată a fost: bărbatul, femeia, șarpele, chiar și țărâna de sub picioare au trecut sub câte un blestem. Pentru om, condamnarea la moarte a fost rostită clar: „Te vei întoarce în pământ” (Geneza 3:19).

Cert e însă că nu au murit în ziua aceea! Nu, nu-mi spune că „au început să moară din ziua aceea…” sau că „era vorba de o moarte spirituală…” Să nu te trezești predicând ca Lucifer („hotărât că nu veți muri”)! Interpretăm așa fiindcă știm povestea și privim retrospectiv, de dincoace de Eden și după milenii. Dar ei habar n-au avut cum va fi. Nici măcar „atotștiutorul” Lucifer, care mizase totul pe-o singură carte: mănâncă-click-mor.

Prin mutarea de șah-mat – omul, cel după chipul Tău, e acum un păcătos – avea să-L aducă pe Dumnezeu în postura de a alege una din două: (a) ori îi ucizi pe cei doi, după legea Ta care nu suferă modificare, și tot universul va vedea ce pățește cine nu ascultă; (b) ori îi ierți, suspendând dreptatea, și atunci lărgește lista, rogu-Te, pentru toate legiunile mele.

Dumnezeu i-a uimit, pe ei și pe lumile privitoare, cu o a treia, dar ultimă posibilitate.

Să ne înțelegem: cineva a murit în aceeași zi!

Când Dumnezeu le-a făcut haine din piele primilor oameni (Geneza 3:21), a murit măcar un miel de fiecare. Adam a văzut că păcatul lui se plătește cu moartea, pe loc. Și a înțeles că acel miel-înlocuitor, a cărui piele îi acoperea goliciunea, era un simbol, a înțeles că păcatul lui și al tuturor generațiilor următoare avea să fie plătit de „mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29). Atunci și acolo, Fiul lui Dumnezeu a fost simbolic „înjunghiat”, conform unui plan făcut de la facerea lumii (Apocalipsa 13:8; înainte de săvârșirea primului păcat, și în eventualitatea lui).

În marea luptă dintre bine și rău începută atunci (Geneza 3:15), Lucifer a fost deconspirat ca unul care înșală întreaga lume (Apocalipsa 12:9), căci, numit Satan și Diavol, „de la început a fost ucigaș” și este „tatăl minciunii” (Ioan 8:44).

Peste veacuri, moartea cu declic întârziat și imaginea înlocuitorului este atotprezentă în Biblie:

În Eden a rămas un loc pătat de sânge, un miel jertfit, în locul lui Adam.

Pe muntele Moria, fumul altarului s-a înălțat din jertfa unui alt animal, iar Isaac s-a întors nevătămat alături de Avraam (Geneza 22:8).

Sângele unui alt miel le-a slujit ca semn, de Paște, tuturor familiilor de evrei din Egipt (Exodul 12:1-13).

Mormântul lui Lazăr a rămas gol, și tocmai mărturia acestei învieri a declanșat moartea lui Isus (Ioan 11:53).

În fața lui Pilat, crucea lui Baraba a fost luată de Isus (Marcu 15:15).

Iar mormântul lui Iosif din Arimateea a fost umplut cu același Altul, înainte de vreme (Matei 27:60).

Diavolul se vede la catafalcul tău. Are speech-ul pregătit. Fă-i o surpriză: întinde-te mort (născut din nou) lângă Hristos! Sângele Lui te acoperă, iar mormântul Lui gol înghite toate argumentele celui rău împotriva ta.


Trimite mai departe...
Articol semnat de
Christian Sălcianu

Cristi este un scorpion convertit, pasionat de Biblie. ESTJ, a făcut militărie în liceu, dar și-a luat gradele în teologie și litere. Pastor în Dublin, se califică în servant leadership la locul de muncă. Scrie, aleargă. O iubește pe Claudia. Și pe Iris.

Vezi toate articolele
Ce părere ai?

Articol semnat de Christian Sălcianu