ÎMPĂRĂȚIA ÎNTR-O SĂMÂNȚĂ

Proiectul capital al creștinismului

Trimite mai departe...

Isus a anticipat un fapt: oamenii vor fi tentați să urmeze mai degrabă învățăturile Sale decât să-L urmeze pe El. De aceea, în loc să le deschidă ușa spre o religie confortabilă și convențională (în care cunoști doctrine, păzești porunci), Isus a preferat să abordeze intransigent concepte ca adevărul și viața veșnică.

Evanghelistul Luca (18:18-23) relatează lansarea în dialog cu Isus a unui lider religios. „Fruntașul” Îi adresează o preacuvioasă întrebare de etalare meritorie: „Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?” Isus îi răspunde: „Știi poruncile…”.  Fruntașul parează: „Toate aceste lucruri… le-am păzit din tinerețea mea.”

Urmând logica propriei sale desăvârșiri, Isus îl dezarmează din câteva cuvinte: „Îți mai lipsește un lucru: vinde tot ce ai, împarte la săraci, și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează-Mă.” Vorbele acestea îl zdruncină pe fruntaș, lăsându-l înțepenit într-o formă lipsită de Fond: „Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot; căci era foarte bogat.”

În concepția religioasă a fruntașului, viața veșnică este, probabil, ultimul accesoriu nedobândit. Dacă, la prima vedere, gestul donării averii ar fi garantat viața veșnică, soluția lui Isus depășește atât actele filantropice, cât și rigorile cuvioșeniei. Răspunsul Lui e de natură relațională și are de-a face cu identitatea Lui.

Ca să moștenești viața veșnică, trebuie să fii liber să Mă urmezi, pare să transmită Isus.

Viața veșnică are de-a face cu cine este El și cu ce a făcut El.

Rețin o observație a lui Andrei Pleșu, din Adevărul ca poveste: „A-L urma pe Iisus e o încercare grea, iar El nu o ascunde. Dimpotrivă. Aspirantul e somat să se gândească bine înainte de a lua asupra sa o sarcină pe care s-ar putea să n-o poată duce până la capăt. […] Iisus uneori pare să-și facă contra-propagandă. El se oferă tuturor, dar atrage atenția că drumul alături de El este o cursă epuizantă, o opțiune pentru sacrificiu.”

Proiectul capital al creștinismului este să-L ofere umanității pe Isus Hristos. Creștinismul nu e o religie a cărții în sensul în care islamul e o religie a Coranului, ci este o religie centrată pe Hristos, după cum sugerează și versetul 3 din Ioan 17: „Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.”

Pentru creștini este esențial ca Isus să nu fie doar o figură a trecutului, istorică, ci o prezență vie în relația cu credincioșii. Viața veșnică nu se moștenește. Ea este legată intrinsec de promisiunea întoarcerii Mântuitorului și condiționată de dorința omului de a fi împreună cu El.


Agnos Herțeliu este pastor adventist și doctor în comunicare (Universitatea Paul Valéry, Franța). Este implicat în proiecte de educație spirituală prin media, precum și în activitatea Adventist Radio London, ca producător de conținut.


Trimite mai departe...
Articol semnat de
Autor invitat
Vezi toate articolele
Ce părere ai?

Articol semnat de Autor invitat