ÎMPĂRĂȚIA ÎNTR-O SĂMÂNȚĂ

Termene și condiții

Drepturile de autor pentru textele, materialele grafice, logoul Mushtar.ro și designul acestui site le aparțin membrilor fondatori, cu excepția cazurilor în care se precizează altceva. Cititorii pot vizualiza, copia și imprima materialele publicate pe site, însă doar pentru uz personal, necomercial.  

Citarea textelor de pe site se va putea face doar cu menționarea completă a titlului, a autorului și a site-ului Mushtar.ro ca sursă. Persoanele care doresc să folosească textele sau elementele grafice de pe site în anumite condiții speciale pot contacta editorii, în vederea licențierii, pe adresa de e-mail mushtar.ro@gmail.com