ÎMPĂRĂȚIA ÎNTR-O SĂMÂNȚĂ

Ține apăsat butonul „Reset”!

Trimite mai departe...

Apostolii lui Isus Hristos nu au mers la seminarul teologic. Nu au fost conduși în ale religiei urmând vreun rabin al vremii. Primul lor învățător s-a numit Ioan Botezătorul școlit offline. 

Când acesta a arătat spre Isus spunând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”, ucenici ca Andrei și Ioan au mers după Isus (Ioan 1:35). Mai apoi s-au adăugat Petru, Filip, Natanael, Levi Matei…

În mintea ucenicilor, dacă Isus era Mesia, și astfel unul mai mare și mai puternic decât însuși Ioan Botezătorul (Matei 3:11-12), atunci ei aveau să fie miniștri. Nu e de mirare că fiii lui Zebedei (Iacov și Ioan) au fost recomandați de mama lor să stea de-a dreapta și de-a stânga Domnului, în împărăția Lui (Matei 20:20). Nu e de mirare nici că toți se certau între ei care să fie cel mai mare (Luca 22:24). 

În aceeași minte a ucenicilor, plină de orgolii, nu mai încăpeau gânduri ca: atenție, Mesia va muri; Israelul se va lepăda de El; împărăția Lui nu e una lumească; Ierusalimul va fi distrus; le veți predica Evanghelia păgânilor. Acestea au fost realități, după cum bine știm. De ce nu le-au înțeles apostolii? Cu siguranță au fost puternic influențați de așteptările vremii lor. Era mai plăcut să spui că Mesia este Leul din Iuda decât Mielul lui Dumnezeu (Apocalipsa 5:5-6). Diferența e, evident, la care capăt al sabiei te afli. 

Despre suferința și moartea Sa, Isus dăduse indicii treptat (ex. „semnul lui Iona”), iar de la un punct încolo „le spunea lucrurile acestea pe față” (Marcu 8:32). Contrastul era total cu ideea share-uită de toți, conform căreia Mesia avea să fie biruitorul neamurilor (romanii, primii).

Petru și-a exprimat șocul, mustrându-L pe Isus: „Să te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ți se întâmple așa ceva!” (Matei 16:22). Răspunsul a fost dat ca diavolului din spatele apostolului: „Înapoia Mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru Mine!”

Diagnosticul pus de Isus pe teoriile care circulau în tot Israelul și în mintea apostolilor ne e valabil tuturor:

„Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” (Matei 16:23)

Apostolii nu au priceput (a se citi acceptat) în ruptul capului că Mesia avea să pătimească. Abia după cruce și după înviere, rușinați de propria nepricepere a minții și împotrivire a inimii, au acceptat resetarea sistemului lor.

Au fost catehizați din nou, de același Învățător. Schimbarea nu era la El, și nici la învățătură, ci la mintea și la inima lor (vezi uimitoarele dialoguri și mărturii din Luca 24:25-27, 32 și 44-45). 

Nu e mirare că, după înălțarea la cer a lui Isus, Petru și tovarășii lui au ieșit în față ca oameni noi. Ei, care se lepădaseră de Isus, fugind cu toții în Ghetsimani, le spuneau acum poporului și mai-marilor lui: „voi v-ați lepădat de Cel Sfânt și Neprihănit” (Faptele apostolilor 3:13-14). Într-o excepțională predică, apostolul Petru explica: „Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi” (v. 18).

L-au predicat deci pe Isus ca fiind Mielul lui Dumnezeu!

În primele capitole din cartea Faptele apostolilor îi regăsim pe ucenici recitând din beșlug texte ale Scripturii. (La unele ne-ar face de rușine, că noi nu știm unde sunt scrise decât dacă folosim trimiteri sau concordanță.) Din scrierile lui Moise, din mai mulți psalmi, din profețiile lui Ioel sau Isaia, apostolii au venit cu un mesaj despre Isus bine ancorat în Scriptură. În fața mai-marilor norodului, a bătrânilor, a cărturarilor, a neamului marilor-preoți, ei au spus cu tărie: „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub ceruri niciun alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.”

Sprânceana lui Caiafa s-o fi ridicat a mirare, bărbia lui Ana o fi tremurat… „Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan s-au mirat, întrucât știau că erau necărturari și de rând…” Ca mine și ca tine? 

Frumos încheie Luca: „și au priceput că fuseseră cu Isus” (Faptele apostolilor 4:13). 


Trimite mai departe...
Articol semnat de
Christian Sălcianu

Cristi este un scorpion convertit, pasionat de Biblie. ESTJ, a făcut militărie în liceu, dar și-a luat gradele în teologie și litere. Pastor în Dublin, se califică în servant leadership la locul de muncă. Scrie, aleargă. O iubește pe Claudia. Și pe Iris.

Vezi toate articolele
Ce părere ai?

Articol semnat de Christian Sălcianu